Úspěšný web musí plnit vaše cíle

Webdesign je komplexní disciplína, která zahrnuje několik dílčích oborů. Má-li být web úspěšný, naplňovat svůj účel a potřeby návštěvníků, je zapotřebí nepodcenit žádný důležitý krok. Dohodneme-li se na spolupráci, navštívím vás a seznámím se s vaším byznysem nebo záměrem. Na základě analýzy získaných informací vytvořím kalkulaci a určím časový rámec projektu, poté začnu s návrhem smysluplného webu.

Postup (spolu)práce

Seznámení a analýza

Seznámení a analýza

Nejdříve ze všeho se musím seznámit s vaším byznysem a získat o projektu dostatek informací. Tento krok je zcela klíčový. Ať už se bude jednat o větší či menší projekt, mým úkolem bude pochopit jeho podstatu, poznat cíle a cílovou skupinu uživatelů a provést uživatelský výzkum.

Navrhování

Navrhování

Na základě předchozího zkoumání stanovím směr webu, navrhnu strukturu a obsah webu, ale také softwarové a hardwarové technologie. Potom začnu s prototypováním (skicování, wireframy). Veškeré nápady a navržená řešení spolu průběžně konzultujeme a testujeme.

Implementace

Implementace

Jakmile je prototyp odladěný, může se přejít ke tvorbě grafického návrhu, kódování HTML/CSS, programování, napojení na CMS (redakční systém), implementaci na servery apod. Součástí této fáze je samozřejmě i průběžné testování.

Dokončování

Dokončování

Než je projekt zcela hotový musí se web naplnit reálným obsahem (copywriting) a fotografiemi, zajistit marketing, SEO, provést nastavení pro vyhledávače a opět testování (použitelnost, přístupnost aj.). Pak je možné web předat.

Zaujalo vás to?
Dejte mi vědět.

Kontaktovat

Váháte? Už jste viděli
moje portfolio?

Navštívit

Vytvořím vám webovou vizitku,
prezentaci firmy či produktu

Jsem nezávislý profesionál. Po celou dobu spolupráce budete jednat přímo se mnou, tedy s člověkem, který na vašem projektu bude pracovat od začátku do konce. Získáte tak osobní přístup a lepší porozumnění vzájemných potřeb.

Nejsem korporát a už rozhodně ne továrna na weby. Ke všem svým projektům přistupuji individuálně a vytvářím tak řešení šité na míru.

Platíte pouze můj čas a odbornost. Moje cenotvorba odráží poptávku na trhu, roky zkušeností a vzdělávání se. Žádné náklady spojené s provozem firmy.

Je-li projekt většího rozsahu, pak pro něj sestavím vhodný tým expertů.

Freelancer - Ilustrační obrázek