Potřebujete převést grafiku na moderní a funkční web?

Pokud hledáte kodéra, který z vašeho grafického návrhu vyčaruje funkční a moderní web, jste na správném místě. Kódování do HTML a CSS je mojí hlavní odbornou činností. Pracuji s novými trendy a používám moderní technologie. Avšak responzivní web není ani jedním z toho. Responzivní web je standard!

10 důvodů, proč chcete můj kód

Ilustrační obrázek k 10 důvodů, proč chcete můj kód
 1. Přehledný a čistý kód
 2. Plně validní HTML5
 3. Vysoká datová úspora
 4. Přístup Mobile First
 5. Vektorová grafika
 1. Vysoká rychlost webu
 2. Flexbox & Grid layouty
 3. CSS3 animace
 4. Lazy Loading obrázků
 5. Myslím na přístupnost

Tvořím vymazlený kód

Formát grafického návrhu

Bežnými formáty, které zpracovávám jsou:

 • Sketch
 • PSD
 • XD

Pokud však nemáte možnost dodat grafický výstup v některém z uvedených formátů, je možné se domluvit i na jiném.

HTML5

Výborná znalost HTML je pro moji tvorbu klíčová. Validní HTML, správná sémantika, HTML5 elementy, přístupnost dle WCAG a WAI-ARIA, SEO friendly a další pro mě nejsou jen libozvučné pojmy, ale nepostradatelná součást kódu.

CSS3

Tvořím responzivní design. Dokument styluji způsobem Mobile First, což znamená od nejmenšího rozlišení směrem nahoru. Tímto způsobem lze velmi dobře šetřit datovou velikost výsledného CSS a vytvořit kód mnohem přehlednější. Pro vyšší efektivitu používám nejčastěji PostCSS nebo Less.

JavaScript

Mezi mými „DevSkills“ zabírá své místo i JavaScript. Nejraději využívám nativního (Vanilla JS) JavaScriptu. Nejsou mi cizí ale ani některé knihovny jako např. jQuery a poslední dobou se zajímám o ReactJS nebo Svelte. Zároveň však ručím za to, že obsah vašeho webu bude plně dostupný i bez JavaScriptu.

Organizovaný a přehledný kód

Vytvářím čistý a přehledný kód, ve kterém kladu důraz na udržitelnost a komponentovou stavbu struktury. Svůj kód organizuji podle vlastních způsobů, které jsou však značně inspirované ITCSS architekturou. Při pojmenovávání tříd se držím BEM metodiky. Abych si udržel pořádek a produktivitu i u psaní HTML, používám šablonovací systém Nunjucks. Ke své práci využívám Git.

Automatizační nástroje

Abych dosáhl vyšší efektivity a nemusel psát pořád dokola ten samý kód, případně provádět rutinní činnosti, využívám různých automatizačních nástrojů, které mi s tím pomáhají. Především se jedná o Gulp, který se stará o sestavování CSS souborů za použití preprocesorů či postprocesorů, automatickému prefixování, spojování souborů, minifikování, správě ikon nebo sestavování javascriptových kódů.

Sémantika, SEO a přístupnost

Tyto pojmy jsem již zmiňoval u HTML, protože jsou s ním úzce spjaty. Avšak myslím, že si zaslouží i svůj vlastní oddíl. Aby byl obsah správně chápán vyhledávači jako je Google, Seznam a další, je potřeba mu věnovat dostatečnou péči. A to platí i v případě lidí, kteří jsou jakkoliv zdravotně znevýhodněni. Dost často se na to zapomíná.

Výstup

Produktem mého snažení, který ode mě dostanete, bude balíček obsahující všechny výše zmíněné vlastnosti. Bude to kód optimalizovaný pro majoritní prohlížeče a zařízení, minifikovaný, včetně minifikovaných obrázků, otestovaný a zkontrolovaný podle důležitých rychlostních metrik. Připravený pro nasazení na CMS nebo navazující programátorské práce.

Nakódovat web

Technologie, které používám

HTML5
CSS3
JavaScript
Gulp
Yarn
Sketch